Cenik uporabe

Dnevna tarifa* Nočna tarifa ** Kilometrina Min. cena najema
Ljubljana Maribor, Kranj M. Sobota

Smart ED

0,05 €/min

0,01 €/min

0,20 €/km

3€

2.4€

1.5€

Renault ZOE

0,07 €/min

0,015 €/min

0,25 €/km

4€

3.2€

2€

Nissan Leaf

0,07 €/min

0,015 €/min

0,25 €/km

4€

3.2€

2€

Volkswagen Golf

0,08€/min

0,02 €/min

0,28 €/km

4€

3.2€

2€

BMW i3

0,10 €/min

0,02 €/min

0,30 €/km

5€

4€

2.5€

Za obračun souporabe se seštejejo minute in prevoženi kilometri.

  • •   V kolikor seštevek ne doseže minimalne cene souporabe, se upošteva minimalna cena iz tabele.
  • •   * Dnevna tarifa velja od 8:00 - 18:00
  • •   ** Nočna tarifa velja od 18:00 - 08:00
  • •   Podaljšanje rezervacije = 2 €

Dodatki: (fiksni pribitki za enosmerne vožnje)

  • •   Ljubljana <-> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana = 5 €.
  • •   Kranj <-> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana = 3€
  • •   Kranj <-> Ljubljana = 8€
  • •   Murska Sobota <-> Maribor = 8€

Redni cenik registracije in znižanja odbitne franšize

Souporaba vozil je zasnovana v skladu z načeli trajnostnega sobivanja

Vpisnina (registracija + izobraževanje)

59 € / enkratni znesek

Znižanje odbitne franšize* s 300 € na 100 €

38 € / letno

Znižanje odbitne franšize* s 300 € na 0 €

88 € / letno

* Odbitna franšiza je najvišji možni znesek soudeležbe pri poškodovanju vozila v primeru najemnikove krivde.