Pravila o registraciji

1. PONUDITELJ ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH VOZILA „Avant2Go“

Tvrtka: AVANT CAR d.o.o.
Sjedište: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
POZIVNI CENTAR: 080 1223 (svaki dan od 00 00 do 24 00 sati svakog dana tijekom godine)
E-pošta: support@avant2go.com
Mrežna stranica: http://www.avant2go.com/
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Matični broj: 1816144000
ID broj za PDV: SI 28303628

2. KORIŠTENJE I ZNAČENJE IZRAZA

2.1. Izrazi u ovim pravilima koji se odnose na osobe navedeni su u obliku muškog roda i jednako se odnose i na žene i muškarce.

2.2. U ovim pravilima izrazi imaju sljedeće značenje:

 • ponuditelj ili AVANT CAR d.o.o. ili Avant Car ponuditelj je zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go”,
 • zajedničko korištenje (car sharing) ili zajedničko korištenje električnih vozila „Avant2Go” (car sharing „Avant2Go”) je kratkoročno iznajmljivanje električnih vozila „Avant2Go” na unaprijed određenim lokacijama (stanicama) 24 sata dnevno, svaki dan u godini,
 • Sustav „Avant2Go“ je logično povezana cjelina Ugovorne dokumentacije, Mobilne aplikacije „Avant2Go” (APP) i druge dokumentacije ponuditelja Avant Car, koji Korisniku omogućuje zajedničko korištenje električnih vozila „Avant2Go“ na području Republike Slovenije,
 • registracija u Sustav „Avant2Go“ je postupak, sastavljen od pet koraka. Korisnik može zajednički koristiti električna vozila „Avant2Go“, samo nakon uspješno završenog postupka registracije Člana/Korisnika u Sustav „Avant2Go“,
 • prijava u Sustav „Avant2Go“ je prvi korak pri postupku registracije u Sustav „Avant2Go“. Kod prijave se uzimaju podaci o Članu/Korisniku u svrhu utvrđivanja sukladnosti s ovim pravilima utvrđenim uvjetima,
 • aktivacija Korisnika u Sustav „Avant2Go“ ili aktivacija APP zadnji korak u postupku registracije u Sustav „Avant2Go“, kada Korisnik može zajednički koristiti električna vozila „Avant2Go“,
 • APP ili Mobilna aplikacija „Avant2Go“ je aplikacija putem koje djeluje Sustav „Avant2Go“,
 • Ugovorna dokumentacija uključuje Članski ugovor, Opće uvjete, Cjenik, Popis stanica i ova Pravila o registraciji u sustav „Avant2Go“. Trenutno važeća ugovorna dokumentacija (osim Članskog ugovora) uvijek je dostupna u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),
 • ostala dokumentacija su Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ), Pravila o zaštiti osobnih podataka, Uvjeti korištenja APP i mrežne stranice ponuditelja, Izjava o privatnosti i druge relevantne upute, preporuke i informacije ponuditelja Avant Car. Trenutno važeća ostala dokumentacija ponuditelja Avant Car uvijek je dostupna na mrežnoj adresi http://www.avant2go.com/ i u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),
 • stanica ili stanica „Avant2Go“ je mjesto gdje je moguće električno vozilo „Avant2Go“ preuzeti na zajedničko korištenje i na kojem je moguć povrat električnog vozila „Avant2Go“ iz zajedničkog korištenja. Trenutno ažurirani Popis stanica objavljen je na mrežnoj stranici http://www.avant2go.com/ i u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),
 • Članski ugovor ili Članski ugovor o zajedničkom korištenju električnih vozila „Avant2Go“ je ugovor s kojim se prije završetka registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go“ dogovaraju prava i obveze Člana, Korisnika i Platitelja zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go“,
 • Član je fizička ili pravna osoba koja sklapa Članski ugovor o zajedničkom korištenju električnih vozila „Avant2Go” i usvaja Opće uvjete zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go” i druga pravila Sustava „Avant2Go“. Kao pravna osoba, smatra se svaki registrirani subjekt (s.p., d.o.o., d.d., k.d., k.d.d., d.n.o., inozemna podružnica, zavod, društvo, z.o.o.…),
 • prvi Korisnik ili Korisnik, kada nije posebno navedeno da je riječ o prvom Korisniku, koji je fizička osoba koja na temelju Članskog ugovora ima pravo na zajedničko korištenje električnog vozila „Avant2Go“. U slučaju fizičke osobe, prvi Korisnik je jednak Članu, a kod pravne osobe prvi Korisnik je zakonski zastupnik Člana,
 • drugi Korisnik ili Korisnik, kada nije posebno navedeno da je riječ o drugom Korisniku, je druga fizička osoba koja, pored prvog Korisnika, zajednički koristi električna vozila „Avant2Go“, a koji se po imenu zavodi u Članskom ugovoru ili u njegovu Dodatku,
 • Platitelj je fizička ili pravna osoba koja se obvezuje podmiriti naknadu za zajedničko korištenje električnih vozila „Avant2Go” i moguće druge troškove koji proizlaze iz razmjene električnih vozila „Avant2Go” od strane Korisnika. U pravilu, Platitelj je jednak Članu, osim u slučajevima kada je Član fizička osoba i kada u njegovo ime obveze plaćanja preuzima treća osoba koja nije Član odnosno Korisnik (npr. Član / Korisnik je vozač Platitelja koji ne može voziti električno vozilo odnosno ne može dobiti dozvolu za vožnju zbog tjelesnih prepreka, ili je Platitelj roditelj ili supružnik, poslodavac ili druga povezana osoba s Članom / Korisnikom ili u slučaju postojanja drugih opravdanih razloga odnosno prepreka, npr. Član / Korisnik nema prebivalište u Republici Sloveniji ili je bez slovenskog bankovnog računa najmanje jednu godinu itd.),
 • Opći uvjeti ili Opći uvjeti zajedničkog korištenja električna vozila „Avant2Go“ su pravila zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go” koja se primjenjuju uz Članski ugovor i drugu Ugovornu dokumentaciju (ova pravila, Cjenik i Popis stanica),
 • Cjenik je trenutno važeći jednostrani dokument ponuditelja AVANT CAR d.o.o., koji određuje visinu naknada i drugih troškova koji proizlaze iz zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go” i nude povremene promotivne pakete. Sve cijene uključuju PDV od 22%, Pozivni centar pruža Korisnicima operativnu pomoć 24 sata dnevno svaki dan u godini (24/7).

3. POSTUPAK REGISTRACIJE U SUSTAV „Avant2Go”

3.1. Korisnik može zajednički koristiti električna vozila „Avant2Go” nakon registracije Člana / Korisnika u Sustav „Avant2Go“. Postupak registracije u Sustav „Avant2Go” uključuje sljedeće korake detaljnije utvrđene u nastavku:

 • Korak 1: besplatan prijenos Mobilne aplikacije „Avant2Go“ (APP) na pametni telefon fizičke osobe – Člana / Korisnika, koji bi zajednički koristili električna vozila „Avant2Go”,
 • Korak 2: Prijava u Sustav „Avant2Go“ i plaćanje upisnine ili kupnja promotivnog paketa (ukoliko su u ponudi u trenutku prijave),
 • Korak 3: pružanje specijaliziranog osposobljavanja za vožnju električnih vozila „Avant2Go“,
 • Korak 4: potpisivanje Članskog ugovora o zajedničkom korištenju vozila „Avant2Go” i potvrda Ugovorne i druge dokumentacije,
 • Korak 5: završetak registracije u Sustav „Avant2Go” s aktivacijom Mobilne aplikacije „Avant2Go“.

3.2. Ponuditelj Avant Car preporučuje da Član / Korisnik prije prijave u Sustav „Avant2Go” provjeri dostupnost zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go” na području svojeg kretanja prema Popisu stanica koji je objavljen u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go” (APP) i na mrežnoj stranici http://www.avant2go.com/.

4. KORAK 1: PRIJENOS MOBILNE APLIKACIJE „Avant2Go”

4.1. Mobilna aplikacija „Avant2Go” (APP) funkcionira u okruženju operacijskog sustava iOS (najmanje 9.0 verzija) i Android (najmanje 4.1 verzija). Pametni mobilni telefon, na kojeg se instalira APP, odgovarajuće operativno okruženje u kojem APP funkcionira i funkcionalna internetska veza (preporučljiva LTE/4G) osigurava sam Član / Korisnik.

4.2. APP je jednostavno dostupan i objavljen na „Apple Store“ i „Google Play“.

4.3. Korisnik putem standardnog postupka besplatno prenosi APP na svoj mobilni telefon s operacijskim sustavom iz „Apple Store” ili „Google Play”. Ponuditelj Avant Car Mobilnu aplikaciju „Avant2Go” predaje Korisniku na uporabu, bez dodatne naknade ili pristojbe, dok su troškovi prijenosa, postavljanja i korištenja APP isključivo troškovi Korisnika prema cjeniku njegova mobilnog operatera.

5. KORAK 2: PRIJAVA U SUSTAV „Avant2Go”

5.1. Član – fizička osoba ili Član – pravna osoba (odnosno njezin zakonski zastupnik), koji se želi registrirati u Sustav „Avant2Go”, osobno se prijavljuje u Sustav „Avant2Go” u sjedištu ponuditelja AVANT CAR d.o.o. u Ljubljani, Dunajska cesta 140.

5.2. Osnovni uvjeti Člana / Korisnika su:

 • Član – fizička osoba s prebivalištem u Republici Sloveniji (stanovnik, stalno prebivalište u Republici Sloveniji, a stranac, privremeno ili stalno boravište ili je u radnom odnosu s poslodavcem sa sjedištem u Republici Sloveniji),
 • Član – pravna osoba ima sjedište matične tvrtke ili podružnice u Republici Sloveniji,
 • Korisnik je star više od 21 godinu i ima važeću vozačku dozvolu najmanje 1 godinu,
 • Član / Platitelj ima otvoren račun / TRR u Republici Sloveniji i važeću kreditnu karticu (Visa, Visa Elektron, Mastercard, AMEX) za vrijeme trajanja Članskog ugovora,
 • Član / Korisnik / Platitelj – fizička osoba nije u postupku osobnog stečaja, nema blokiran bankovni račun i nema nepodmirenih dospjelih obveza prema ponuditelju Avant Car,
 • Član / Korisnik / Platitelj – pravna osoba nije ni u kakvom postupku insolventnosti, nema blokiran TRR, nema evidentirane dospjele obveza i nema nepodmirene obveza prema ponuditelju Avant Car.

5.3. Za uspješnu prijavu Član osigurava:

Član / Korisnik – fizička osoba:

 • osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, porezni broj, adresa e-pošte i broj telefona,
 • podatke o važećoj vozačkoj dozvoli: broj, tijelo vlasti i datum izdavanja, datum valjanosti,
 • podatke o sredstvu plaćanja: podaci o banci u kojoj je otvoren račun, uključujući brojeve IBAN i SWIFT, broj osobnog računa i datum valjanosti kreditne kartice. Ukoliko Član / Korisnik nije Platitelj odnosno Platitelj je treća osoba (osoba s tjelesnim nedostacima, kada je Član / Korisnik njezin vozač ili roditelj ili supružnik ili poslodavac ili bilo koja druga povezana osoba), Član također osigurava sve podatke o toj osobi - imatelja sredstva plaćanja,
 • plaćanje prve kupnje (naknada za upis ili odabrani promotivni paket),

<

p>Član – pravna osoba:

 • podatke o tvrtki: tvrtka -naziv, sjedište i poslovna adresa, matični broj, porezni broj,
 • podatke o potpisniku - zakonskom zastupniku: ime i prezime, adresu e-pošte i telefonski broj,
 • podatke o sredstvu plaćanja: podaci o banci u kojoj je račun otvoren, uključujući brojeve IBAN i SWIFT, broj transakcijskog računa, datum otvaranja računa,
 • popis zaposlenika, koji će na račun Člana zajednički koristiti električna vozila „Avant2Go“, s osobnim podacima: osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, porezni broj, adresa e-pošte i broj telefona) i podaci o važećoj vozačkoj dozvoli (broj, tijelo vlasti i datum izdavanja, datum valjanosti).
 • plaćanje prve kupnje (upisnina za prvog Korisnika),
 • odgovarajuća osiguranja (plaćanje sigurnosnog pologa, kreditna kartica, mjenice, jamstvo, bonitet tvrtke…).

5.4. Plaćanje prve kupnje, odnosno ili upisnine prema Cjeniku ponuditelja Avant Car ili odabranog promotivnog paketa, može biti:

 • putem mrežnog plaćanja (potrebna VISA, VISA Elektron, ili MASTERCARD ili AMEX),
 • plaćanjem na šalteru ponuditelja Avant Car (osobna prijava),
 • na transakcijski račun ponuditelja:
  • AVANT CAR d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, broj TRR SI56 2900 0005 1419 363 u Unicredit Banka Slovenija d.d.,
  • kod svrhe SUPP,
  • poziv na broj Član prima prilikom registracije odnosno potvrdom na e-poštu prilikom prijave.

Član / Platitelj prvu kupnja obično obavlja prilikom podnošenja prijave odnosno najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana upisa u Sustav „Avant2Go”, inače se smatra da je prijava povučena.

5.5. Ponuditelj usluge Avant Car provjerava podatke koje je naveo Član te prijavu potvrđuje ili odbija, o čemu Člana obavještava putem e-pošte koju Član navodi u prijavi. Ponuditelj u Avant Car ni u kojem slučaju ne odgovara za bilo koju nepravilnost e-pošte adresu (pogreška u zapisu, vraćena pošta...)

5.6. Razlozi za odbijanje prijave u Sustav „Avant2G” su:

 • neplaćanje upisnine odnosno ne-kupnja odabranog promotivnog paketa,
 • manjkavi i/ili očito nepravilni ili neistiniti podaci,
 • neispunjavanje osnovnih uvjeta Člana / Korisnika / Platitelja, utvrđenih u točci 5.2. ovih pravila,
 • drugi razlozi koji prema internom pregledu Člana / Korisnika / Platitelja, i prema vlastitoj procjeni ponuditelja Avant Car otežavaju ili sprječavaju sklapanje ugovornog odnosa.

5.7. U slučaju ponuditeljeva odbijanja prijave za registraciju u Sustav „Avant2Go”, ponuditelj Avant Car nije dužan dati objašnjenja odnosno navesti razlog za odbijanje prijave. U tom slučaju, ponuditelj Avant Car Članu / Korisniku u roku od 8 (osam) dana od dana odbijanja vraća već provedena plaćanja.

6. KORAK 3: OBRAZOVANJE „Avant2Go“

6.1. Specijalizirano obrazovanje za vožnju električnih vozila „Avant2Go” namijenjeno je stjecanju znanja o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i korisničkog iskustva „Avant2Go”.

6.2. Uspješno provedeno specijalizirano obrazovanje prvog Korisnika za vožnju električnih vozila „Avant2Go” je preduvjet za pristupanje potpisivanju Članskog ugovora. Ukoliko prvi Korisnik ne pristupi obrazovanju „Avant2Go” u roku od 3 (tri) mjeseca od dana potvrde prijave u Sustav „Avant2Go”, smatra se da je Korisnik odstupio od postupka registracije u Sustav „Avant2Go”. U tom slučaju se Članu / Platitelju obračunavaju troškovi koji se odnose na razmatranje odbijene prijave Člana prema Cjeniku ponuditelja. Nakon odstupanja Član može ponovno pristupiti postupku registracije u Sustav „Avant2Go” s ponovnom prijavom u Sustav „Avant2Go”.

Drugi Korisnik može zajednički koristiti električna vozila „Avant2Go”, nakon uspješno završenog specijalističkog obrazovanja „Avant2Go”.

7. KORAK 4: POTPISIVANJE UGOVORA O ČLANSTVU, IZJAVE I OSIGURANJE

7.1. Nakon uspješne prijave Člana u Sustav „Avant2Go” i uspješno završenog obrazovanja prvog Korisnika, Član odnosno kod pravne osobe njegov zakonski zastupnik u sjedištu ponuditelja Avant Car osobno potpisuje Članski ugovor o zajedničkom korištenju vozila „Avant2Go”. Potpisivanjem Članskog ugovora Član odnosno zakonski zastupnik Člana - pravne osobe izričito izjavljuje da prihvaća i da je upoznat s Ugovornom dokumentacijom (Članski ugovor, Opći uvjeti zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go”, Cjenik, Popis stanica i ova Pravila o registraciji). Potpisivanjem Članskog ugovora Član istodobno potvrđuje da je upoznat sa sadržajem druge dokumentacije (Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ), Pravila o zaštiti osobnih podataka, Uvjeti korištenja APP i mrežne stranice ponuditelja, Izjava o privatnosti i druge relevantne upute, preporuke i informacije ponuditelja) i da ga prihvaća. Trenutno važeća Ugovorna i druga dokumentacija je uvijek dostupna u Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go” (APP).

7.2. Nakon potpisivanja Članskog ugovora, Član ponuditelju Avant Car prilaže podatke o sredstvu plaćanja i ovlaštenje za prijenos sredstava u iznosu od 300,00 EUR (tristo eura) kao sigurnosni polog ili osigurava ostale instrumente osiguranja prema sporazumu (SEPA Izravna terećenja, mjenice, jamstva...). Sigurnosni polog ili druge instrumente osiguranja ponuditelj Avant Car može unovčiti u slučajevima i pod uvjetima navedenim u Članskom ugovoru o zajedničkom korištenju vozila „Avant2Go”. Ukoliko kod fizičke osobe Član nije Platitelj, potrebna je osobna prisutnost Platitelja za potrebe (su)potpisivanja Članskog ugovora i njegova odgovarajuća osobna identifikacija.

7.3. Prilikom potpisivanja Članskog ugovora prvi Korisnik, a to je Član ili njegov zakonski zastupnik, na uvid prilaže identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) i važeću vozačku dozvolu. Ukoliko je prilikom potpisivanja Članskog ugovora više Korisnika (poslovno zajedničko korištenje), potrebna je osobna prisutnost svakog drugog Korisnika u svrhu potpisivanja pristanka i podnošenje na uvid osobnog dokumenta i vozačke dozvole. Ukoliko Član dodaje drugog Korisnika naknadno, odnosno nakon potpisivanja Članskog ugovora s njegovim Dodatkom, prilikom potpisivanja Dodatka uz Člana odnosno njegovog zakonskog zastupnika također je potrebna prisutnost drugog Korisnika u svrhu potpisivanja pristanka i dostavljanja na uvid osobnog dokumenta i vozačke dozvole.

7.4. Ukoliko:

 • se podaci koje je Član / prvi Korisnik naveo prilikom prijave, ne slažu s podacima prema priloženim dokumentima iz prethodne točke, ili
 • Član / Platitelj odbija priložiti ovlaštenje za prijenos sredstava (sigurnosni polog) odnosno ne osigura drugi instrument osiguranja, ili
 • kod fizičke osobe Platitelj - treća osoba prilikom podnošenja zahtijevanih dokumenata osobno ne potpisuje odgovarajući pristanak, ponuditelj Avant Car može bez ikakve odgovornosti prema Članu / Korisniku odbaciti sklapanje Članskog ugovora o zajedničkom korištenju vozila „Avant2Go”.

U slučaju odbijanja sklapanja Članskog ugovora ponuditelj Avant Car nije dužan vratiti već izvršena plaćanja u iznosu administrativnog troška ponuditelja Avant Car za obradu odbijene prijave Člana prema Cjeniku ponuditelja, dok preostali plaćeni iznos Članu / Platitelju vraća u roku od 8 (osam) dana od dana odbijanja.

8. KORAK 5: ZAVRŠETAK REGISTRACIJE U SUSTAV „Avant2Go“

8.1. Završetak registracije u Sustav „Avant2Go” obavlja se aktiviranjem Mobilne aplikacije „Avant2Go”.

8.2. Nakon završenih Koraka 1 do 4 Korisnik samostalno odabire osobnu lozinku odnosno autentikacijski kod koji mora biti sastavljen od niza najmanje 8 (osam) znakova (brojevi i slova, osim slova s kvačicama). Odabrana lozinka je šifrirani i vidljiva samo Korisniku, ponuditelj Avant Car ni u jednom trenutku nema uvid u lozinku. Korisnik fizička osoba u tražena polja upisuje i podatke o kreditnoj kartici Platitelja. Odabranom osobnom lozinkom Korisnik aktivira Mobilnu aplikaciju „Avant2Go”. Korisnik mora čuvati osobnu lozinku kao tajnu i ne smije ju otkriti niti ustupiti na korištenje nijednoj drugoj osobi.

8.3. Nakon aktivacije Mobilne aplikacije „Avant2Go”, Korisnik može početi sa zajedničkim korištenjem električnih vozila „Avant2Go”.

8.4. Mobilna aplikacija „Avant2Go” ima ključno značenje za cjelokupno zajedničko korištenje električnih vozila „Avant2Go” i koristi se za:

 • rezervaciju električnog vozila „Avant2Go”,
 • sklapanje Ugovora o svakodobnom zajedničkom korištenju električnog vozila „Avant2Go” na daljinu,
 • otključavanje i zaključavanje vozila,
 • završetak zajedničkog korištenja električnog vozila „Avant2Go”,
 • utvrđivanje vremena preuzimanja i vraćanja električnog vozila „Avant2Go”,
 • utvrđivanje odnosno potvrđivanje ostalih relevantnih činjenica s obzirom na zajedničko korištenje vozila, kao što proizlazi iz Članskog ugovora o zajedničkom korištenju električnih vozila „Avant2Go” i Općih uvjeta zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go”.

9. ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE ELEKTRIČNIH VOZILA „Avant2Go“

9.1. Ponuditelj Avant Car Članu / Korisniku omogućuje zajedničko korištenje električnih vozila „Avant2Go” pod uvjetima Članskog ugovora o zajedničkom korištenju električnih vozila „Avant2Go” i Općih uvjeta zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go” te uz naknadu za zajedničko korištenje po Cjeniku ponuditelja Avant Car, nakon uspješnog završetka registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go” (Koraci 1-5).

9.2. Ponuditelj Avant Car ni u jednom slučaju ne odgovara za eventualnu nemogućnost zajedničkog korištenja električnih vozila „Avant2Go”, zbog:

 • neuspjele registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go”,
 • nefunkcionalne Mobilne aplikacije „Avant2Go”,
 • trenutne nedostupnosti električnih vozila „Avant2Go” na odabranoj stanici,
 • nemogućnosti korištenja električnog vozila „Avant2Go” zbog preniske razine električne baterije, ozljede, oštećenja, krađe ili drugih razloga koji sprečavaju odnosno onemogućuju zajedničko korištenje odnosno daljnje zajedničko korištenje električnog vozila „Avant2Go”,
 • privremene ili trajne blokade zajedničkog korištenja zbog povrede Ugovorne dokumentacije, drugih razloga odnosno događaja na koje ponuditelj Avant Car nema utjecaja.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ponuditelj Avant Car obvezuje se da će sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka, sve osobne podatke o Korisnicima koje od njih dobije na temelju ovih pravila, obrađivati i čuvati u tajnosti i isključivo u okviru ovlasti i u skladu sa svrhom prikupljanja te da:

 • dobivene osobne podatke čuvati tako da će poštivati organizacijske, tehničke i logističko-tehničke postupke i mjere s kojima se štite osobni podaci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihova izmjena ili gubitak i neovlaštena obrada tih podataka tako da će: štititi prostore, opremu i sustavnu programsku opremu, s kojom se osobni podaci obrađuju,
 • onemogućiti neovlaštenim osobama pristup osobnim podacima kod njihova prijenos, uključujući prijenos putem telekomunikacijskih sredstava i mreža, osigurati učinkovit način blokiranja, uništenja, brisanja ili anonimizacije osobnih podataka i omogućiti naknadno utvrđivanje kada su pojedinačni osobni podaci uneseni u bazu osobnih podataka korišteni ili na drugi način obrađeni i od koga, odnosno za razdoblje za koje se odgovarajući podaci pohranjuju,
 • moguće osjetljive osobne podatke prilikom obrade posebno označiti i osigurati tako da se neovlaštenim osobama uskrati pristup do njih,
 • prostore u kojima se nalaze nositelji osobnih podataka, štititi s organizacijskim i fizičkim ili tehničkim mjerama koje neovlaštenim osobama onemogućuju pristup do osobnih podataka, nakon prestanka ugovornog odnosno poslovnog odnosa sve stečene osobne podatke bez odlaganja na ogovarajući način anonimizirati ili ih na zahtjev Korisnika uništiti, a oboje nakon isteka vremena koje zahtijeva ili opravdava njihovo čuvanje.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ova pravila o registraciji u Sustav „Avant2Go“ stupaju na snagu danom objavljivanja na mrežnoj stranici ponuditelja Avant Car

http://www.avant2go.com/

S danom stupanja na snagu ovih Pravila registracije primjenjuju se odredbe Pravila registracije od dana 30. 6. 2016.

<

p> Izmjene i dopune ovih pravila stupaju na snagu sljedećeg dana (u 00:00 sati), nakon objave na mrežnoj stranici ponuditelja Avant Car http://www.avant2go.com/ i Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“, pri čemu se za uređivanje postupaka, započetih prije stupanja na snagu izmjena i dopuna primjenjuju ova pravila, ali ne duže od 5 (pet) dana od dana prijave u Sustav „Avant2Go” po točki 5. ovih pravila.

AVANT CAR d.o.o.

Ljubljana, dana 21. 8. 2016.