Murska Sobota
srce Pomurja usred valovitih polja

Rezervirajte vozilo i uživajte u vožnji gradskim ulicama.

100 % električni “car sharing” v Murski Soboti


Nakon Ljubljane Murska Sobota postala je drugi slovenski grad u kojemu je sustav Avant2Go dostupan javnosti te je ujedno jedan od prvih manjih europskih gradova koji pružaju uslugu zajedničkog korištenja 100 %-tnih električnih vozila.

Korisnici u Murskoj Soboti trenutačno imaju 4 lokacije na raspolaganju.

Mjesta preuzimanja "car sharing" vozila Avant2Go

Rezervirajte vozilo i uživajte u vožnji gradskim ulicama